חשבונית

From:

האומן 9 ירושלים

yosef@net-systems.co.il
menashe@net-systems.co.il

חשבונית Number INV-0001
חשבונית Date 17 בספטמבר 2019
סך הכל לתשלום $19.58
To:
כמות שירות מחיר ליחידההנחהסה"כ סכום
2 שלוחות $8.900.00%$17.80
סה"כ סכום $17.80
מע"מ $1.78
סך הכל לתשלום $19.58