חשבונית

From:

האומן 9 ירושלים

yosef@net-systems.co.il
menashe@net-systems.co.il

חשבונית Number INV-0002
חשבונית Date 17 בספטמבר 2019
סך הכל לתשלום ₪191.57
To:
כמות שירות מחיר ליחידההנחהסה"כ סכום
5 שלוחה

שלוחה במרכזייה

₪8.900.00%₪44.50
1 חבילת דקות - 1000

1000 דקות לחיוג בארץ נייח נייד

₪96.000.00%₪96.00
3 מספר נייח מקומי חדש

מספר נייח מקומי 02/03/04/08/09 חדש

₪9.900.00%₪29.70
סה"כ סכום ₪170.20
מע"מ ₪21.37
סך הכל לתשלום ₪191.57